Moss Agate Crystal Point XL #5
Moss Agate Crystal Point XL #5

Moss Agate Crystal Point XL #5

Regular price
1 195 kr
Sale price
1 195 kr
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

A beautiful large crystal point made of moss agate. Top quality mineral with druzy and natural cavities that give it a very special character.

Metaphysically, moss agate possesses many valuable qualities. First of all, it is said to attract abundance and wealth at the same time as it helps us to channel our energy in practical ways towards achieving our goals. Moss agate is also well-known as a "birthing crystal", it is believed to reduce the pain, help good delivery and support the recovery. This stone is also very helpful in any new beginnings as it removes the blockages and makes your new projects more fruitful.

SWE: Ett vackert och stort kristalltorn av mossagat. Toppkvalitet mineral med druzy och naturliga sprickbildningar som ger denna sten en mycket speciell karaktär.

Metafysiskt har mossagat många värdefulla egenskaper. Först och främst sägs den att attrahera till våra liv överflöd och rikedom samtidigt som den hjälper oss att rikta vår energi mot praktiska frågor för att uppnå våra mål. Mossagat är också känt som en "födelsekristall", det tros minska smärtan, hjälpa till bra nedkomst och stödja återhämtningen efter barnfödsel. Denna sten är också till stor hjälp vid alla nya början eftersom den tar bort blockeringarna och gör dina nya projekt framgångsrika.

Dimensions: 13,5 x 6 x 4,5 cm

Weight: 539 g